Miyopi
 • Before-Miyopi
  After-Miyopi
  ÖncesiMiyopiSonrası
Hipermetropi
 • Before-Hipermetropi
  After-Hipermetropi
  ÖncesiHipermetropiSonrası
Astigmatism
 • Before-Astigmatism
  After-Astigmatism
  ÖncesiAstigmatismSonrası
Katarakt
 • Before-Katarakt
  After-Katarakt
  ÖncesiKataraktSonrası
Makula Dejenerasyonu
 • Before-Makula Dejenerasyonu
  After-Makula Dejenerasyonu
  ÖncesiMakula DejenerasyonuSonrası
Glokom
 • Before-Glokom
  After-Glokom
  ÖncesiGlokomSonrası
Diyabetik Retinopati
 • Before-Diyabetik Retinopati
  After-Diyabetik Retinopati
  ÖncesiDiyabetik RetinopatiSonrası
Tablo 1-Görme keskinliği ölçeğinin görme eşelindeki harflerle örtüşmesi
Bu tablo örnek olarak verilmektedir.. Eşel tablosu (Snellen tablosu)  burada sunulan boyuttan daha büyüktür ve görme keskinliği doğru mesafede ve yeterli aydınlatma ile doktor tarafından ölçülmelidir.

 

Görme bozukluğunun sınıflandırılması kişinin görme eşelindeki (Snellen tablosu)  farklı boyutlu harfleri okuma yeteneği ile ölçülen görme keskinliğine dayanır (Şekil 1);

6/6 görme keskinliği normal bir görüş olarak kabul edilir. Kişinin görmesi kötüleştikçe eşel üzerinde sadece büyük harfleri görebilir. Görme bozuklukları; hafif görme bozukluğu, orta derecede görme bozukluğu, ciddi görme bozukluğu ve kör olarak sınıflandırılır.

Yukarıdaki tabloda kişinin eşel tablosunda görebileceği harflerin yanısıra refraktif kusurların neden olduğu farklı görme keskinlik düzeyine sahip kişilerin görseli nasıl görüntüleyebileceğini göstermektedir.